Japan-A-Radio 日本流行音樂與動畫卡通歌曲直播

分类:  J-pop, Pop Music
评分:

頻率 Japan-A-Radio 日本流行音樂與動畫卡通歌曲

Kaohsiung: Online

Kaohsiung: Online

Tainan: Online

Taipei: Online

Taoyuan: Online

热门歌曲

过去7天:

1. Spookyli - Tenchi Muyo

2. 山下達郎 - REBORN

3. Shikata Akiko - VII

4. 浜田省吾 - 片想い

5. Itsuwa Mayumi - Empty

6. 林原 めぐみ - Megumi Island

7. パフィー - Hi Hi Puffy AmiYumi Show Theme

8. AI ORIKASA - 終章

9. Seikou Nagaoka - Rain

10. Studio Megaane - Gake no Ue no Ponyo/Gake no Ue no Ponyo(8bit)

过去30天:

1. Spookyli - Tenchi Muyo

2. 山下達郎 - REBORN

3. Shikata Akiko - VII

4. Itsuwa Mayumi - Empty

5. パフィー - Hi Hi Puffy AmiYumi Show Theme

6. 浜田省吾 - 傷心

7. Studio Megaane - Gake no Ue no Ponyo/Gake no Ue no Ponyo(8bit)

8. 浜田省吾 - 片想い

9. Chitose Hajime - 行きょうれ節

10. 浜田省吾 - Michikusa

往来

网站:  www.japanaradio.com/

社交網路

分享

评论