AnimeNfo Radio日本動漫卡通音樂電台直播

分类:  Pop Music
评分:

頻率 AnimeNfo Radio日本動漫卡通音樂電台

Hsinchu: Online

Kaohsiung: Online

Tainan: Online

Taipei: Online

Taoyuan: Online

查看更多

热门歌曲

过去7天:

1. Haruka Shimotsuki - Kuronekoron (Haruka Shimotsuki Cover Ver.)

2. Shikata Akiko - VII

3. Shirakawa(Minori Chihara) - CRESCENDO

4. Masayoshi Soken - Hard to Miss

5. Takanashi Yasuharu - Nostalgia

6. Mitsuki Nakae - nejimakutokeigatsukinomichikakewokizamu(Mitsuki Nakae cover)

7. Aki Toyosaki - Kanaetamae

8. Rie Kugimiya - Interview: Ms. Rie Kugimiya

9. Maaya Sakamoto - I.D.

10. Eiichiro Yanagi - 勝利

过去30天:

1. Shirakawa(Minori Chihara) - CRESCENDO

2. Rekka Katakiri - Yakusoku

3. Shikata Akiko - VII

4. Haruka Shimotsuki - Kuronekoron (Haruka Shimotsuki Cover Ver.)

5. Kaziurayuki - Winter

6. Rie Kugimiya - Interview: Ms. Rie Kugimiya

7. 平野 綾 - NEOPHILIA

8. Yui Sakakibara - Fair Child

9. Mitsuki Nakae - nejimakutokeigatsukinomichikakewokizamu(Mitsuki Nakae cover)

10. Takanashi Yasuharu - Nostalgia

往来

网站:  https://www.animenfo.com//radio/

社交網路

分享

评论